Wat doen wij

Als eerste nemen wij een verzoek om ondersteuning van het tuinonderhoud in behandeling. We nemen contact op met de verwijzer als die er is. We gaan altijd op huisbezoek en proberen de hulpvraag duidelijk te krijgen en de redenen waarom de tuin wordt verwaarloosd. Daarna kijken we of er aantoonbaar bewijs is dat mensen geconfronteerd worden met financiële armoede. Als dat het geval is dan onderzoeken we wat mensen zelf nog kunnen en dan maken we een onderhoudsplan. Daar staat exact in wat wij moeten uitvoeren en wat mensen zelf, of de naasten doen. In veel gevallen zal het gaan om het tijdelijk overnemen van het tuinonderhoud.
We werken 3 dagen met 4 vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken in tweetallen en hebben een personenauto en aanhanger met professioneel tuingereedschap bij zich. Uitgangspunt is dat we als vrijwillige burgers komen en niet vanuit een organisatie. Het zal niet te zien zijn dat men namens de stichting het werk uitvoert. Op de zaterdag en één of twee werkdagen doet ieder tweetal 8- 10 tuinen per dag. Zo komen we uit op maximaal 50 tuinen die we kunnen onderhouden. 8- 10 vrijwilligers moeten we dan voor 8 maanden beschikbaar hebben. We werken van april t/m november. 
De voorwaarden die we aan vrijwilligers stellen die huisbezoeken doen en de (assistent) hoveniers die de tuinen onderhouden komen terug bij het onderwerp “vrijwilligers.”  
Een belangrijk uitgangspunt is dat we niet alleen werken maar samen met andere organisaties krachten willen bundelen. Ieder op een eigen aandachtsgebied maar samen armoede bestrijden. Iets betekenen voor de medeburger die het op dat moment moeilijk heeft. We hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met: 
 
Hoveniersbedrijf Bartelds Haren/ Onnen

Ouderenbond PCOB Haren

Stichting Present Groningen

Stichting Meergeneratiehuis Haren

Gorechtkerk Haren en dorpskerk Haren

Terra Next (Eelde)

De voedselbank Groningen


logo
schilderij van Claartje van der Linden

Wat doen wij

Als eerste nemen wij een verzoek om ondersteuning van het tuinonderhoud in behandeling. We nemen contact op met de verwijzer als die er is. We gaan altijd op huisbezoek en proberen de hulpvraag duidelijk te krijgen en de redenen waarom de tuin wordt verwaarloosd. Daarna kijken we of er aantoonbaar bewijs is dat mensen geconfronteerd worden met financiële armoede. Als dat het geval is dan onderzoeken we wat mensen zelf nog kunnen en dan maken we een onderhoudsplan. Daar staat exact in wat wij moeten uitvoeren en wat mensen zelf, of de naasten doen. In veel gevallen zal het gaan om het tijdelijk overnemen van het tuinonderhoud.
We werken 3 dagen met 4 vrijwilligers. Deze vrijwilligers werken in tweetallen en hebben een personenauto en aanhanger met professioneel tuingereedschap bij zich. Uitgangspunt is dat we als vrijwillige burgers komen en niet vanuit een organisatie. Het zal niet te zien zijn dat men namens de stichting het werk uitvoert. Op de zaterdag en één of twee werkdagen doet ieder tweetal 8- 10 tuinen per dag. Zo komen we uit op maximaal 50 tuinen die we kunnen onderhouden. 8- 10 vrijwilligers moeten we dan voor 8 maanden beschikbaar hebben. We werken van april t/m november. 
De voorwaarden die we aan vrijwilligers stellen die huisbezoeken doen en de (assistent) hoveniers die de tuinen onderhouden komen terug bij het onderwerp “vrijwilligers.”  
Een belangrijk uitgangspunt is dat we niet alleen werken maar samen met andere organisaties krachten willen bundelen. Ieder op een eigen aandachtsgebied maar samen armoede bestrijden. Iets betekenen voor de medeburger die het op dat moment moeilijk heeft. We hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met: 
 
Hoveniersbedrijf Bartelds Haren/ Onnen

Ouderenbond PCOB Haren

Stichting Present Groningen

Stichting Meergeneratiehuis Haren

Gorechtkerk Haren en dorpskerk Haren

Terra Next (Eelde)

De voedselbank Groningen