De vrijwilligers

Werkloze (assistent) hoveniers:
We werken uitsluitend met niet betaalde vrijwilligers die gediplomeerd (assistent) hovenier zijn. Dit kunnen schoolverlaters zijn met een diploma en stage- ervaring. Ook zijn ontslagen (assistent) hoveniers van harte welkom. Het werven van deze vrijwilligers gaat in samenwerking met hoveniersbedrijf Bartels uit Onnen, de opleiding Terra Next Groen en het arbeidsbureau.

Werkeloze welzijnswerkers voor Huisbezoeken :
Dit zijn vrijwilligers die onbetaald deskundig huisbezoeken kunnen doen. Dit kunnen werkeloze welzijnswerkers zijn die ervaring hebben met huisbezoeken. Ook schoolverlaters met diploma komen hiervoor in aanmerking. Het betreft dan MBO of HBO welzijnswerk. In deze sector is momenteel veel werkeloosheid. (CBS.nl,2014).

Bestuursleden
Ook de bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding. Dit past niet bij de doelstelling van de stichting.

Activiteitencommissie:
Er is een groep van vrijwilligers die acties gaan organiseren om geld voor de stichting in te zamelen. Deze vrijwilligers zijn: Alida v/h Riet, Aly Veling, Ina Kramer en Heleen Broekhuizen.


logo
schilderij van Claartje van der Linden

De vrijwilligers

Werkloze (assistent) hoveniers:
We werken uitsluitend met niet betaalde vrijwilligers die gediplomeerd (assistent) hovenier zijn. Dit kunnen schoolverlaters zijn met een diploma en stage- ervaring. Ook zijn ontslagen (assistent) hoveniers van harte welkom. Het werven van deze vrijwilligers gaat in samenwerking met hoveniersbedrijf Bartels uit Onnen, de opleiding Terra Next Groen en het arbeidsbureau.

Werkeloze welzijnswerkers voor Huisbezoeken :
Dit zijn vrijwilligers die onbetaald deskundig huisbezoeken kunnen doen. Dit kunnen werkeloze welzijnswerkers zijn die ervaring hebben met huisbezoeken. Ook schoolverlaters met diploma komen hiervoor in aanmerking. Het betreft dan MBO of HBO welzijnswerk. In deze sector is momenteel veel werkeloosheid. (CBS.nl,2014).

Bestuursleden
Ook de bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding. Dit past niet bij de doelstelling van de stichting.

Activiteitencommissie:
Er is een groep van vrijwilligers die acties gaan organiseren om geld voor de stichting in te zamelen. Deze vrijwilligers zijn: Alida v/h Riet, Aly Veling, Ina Kramer en Heleen Broekhuizen.