Wie zijn wij?

Dit betreft een burgerinitiatief van burgers uit de gemeente Haren. Van hulpverleners en vrijwilligers die huisbezoeken doen kwam naar voren dat aan het onderhoud van de tuin vaak armoede af te lezen is. Ook een bezoek aan de voedselbank opende onze ogen over hoeveel mensen in armoede leven. Daarbij zijn het vaak de ouderen of kinderen die hierdoor in een isolement terecht komen. Daarom hebben we besloten om ons te gaan richten op tuinonderhoud. Van volledig onderhoud tot het beschikbaar stellen van materiaal. Alleen voor mensen die aantoonbaar geen financiële bijdrage kunnen leveren. Als dat wel het geval is dan verwijzen we door. De stichting heeft dus geen inkomsten uit verleende diensten maar alleen middels donaties en giften. Giften van particulieren, ondernemers, fondsen en inzamelacties. Om de doelstelling armoedebestrijding te realiseren hebben we in overleg met de notaris gekozen voor een rechtsvorm. De initiatiefnemers vormen een bestuur:

Dhr. Drs. K. Oosterhuis (lid)

Mevr. L. van der Veen- Telkamp (lid) 

Mevr. C. Ritzema- Feijn (secretaris)

Dhr. P. Schlecht (penningmeester)

Dhr. F.A.C. de Raden (Voorzitter)

logo
schilderij van Claartje van der Linden

Wie zijn wij?

Dit betreft een burgerinitiatief van burgers uit de gemeente Haren. Van hulpverleners en vrijwilligers die huisbezoeken doen kwam naar voren dat aan het onderhoud van de tuin vaak armoede af te lezen is. Ook een bezoek aan de voedselbank opende onze ogen over hoeveel mensen in armoede leven. Daarbij zijn het vaak de ouderen of kinderen die hierdoor in een isolement terecht komen. Daarom hebben we besloten om ons te gaan richten op tuinonderhoud. Van volledig onderhoud tot het beschikbaar stellen van materiaal. Alleen voor mensen die aantoonbaar geen financiële bijdrage kunnen leveren. Als dat wel het geval is dan verwijzen we door. De stichting heeft dus geen inkomsten uit verleende diensten maar alleen middels donaties en giften. Giften van particulieren, ondernemers, fondsen en inzamelacties. Om de doelstelling armoedebestrijding te realiseren hebben we in overleg met de notaris gekozen voor een rechtsvorm. De initiatiefnemers vormen een bestuur:

Dhr. Drs. K. Oosterhuis (lid)

Mevr. L. van der Veen- Telkamp (lid) 

Mevr. C. Ritzema- Feijn (secretaris)

Dhr. P. Schlecht (penningmeester)

Dhr. F.A.C. de Raden (Voorzitter)