Stichting Tuin Geluk voor iedereen

Om te beginnen: Wij wachten op de bevestiging van de ANBI status.

Een aantal inwoners in Haren hebben het initiatief genomen om iets te doen voor mensen die in armoede leven. Armoede in de rijke gemeente Haren. In het noorden van het land is er geen gemeente waar er zo’n groot verschil bestaat tussen arm en rijk. De onderstaande voorbeelden zullen dat duidelijk maken en op de site kunt u ook lezen wat de stichting voor deze doelgroep wil betekenen. In samenwerking met andere organisatie in en rondom Haren.
Een vrouw van 83 jaar met een dementerende partner. Nauwelijks financiële middelen, geen hulp van naasten en alleen de thuiszorg komt omdat het echtpaar volgens de lokale overheid geen recht meer heeft op huishoudelijke hulp.
Dit is één van de voorbeelden waar de menselijke waardigheid in het gedrang komt. De participatiesamenleving vraagt om burgerinitiatieven als de overheid en de vrije markt diensten niet meer kunnen leveren.
Een gezin in de schuldsanering met een kind met een beperking. Voorzieningen schieten te kort als er na 1 januari een korting is ingevoerd van het persoonsgebonden budget voor dit gezin. Het kind heeft geen vervoer en de basisvoorzieningen komen o.a. van de voedselbank. Dan moeten ook burgers te hulp schieten.
Kortom de belangrijkste doelstelling van de stichting is: Een bijdrage leveren in de armoedebestrijding in samenwerking met kerken, belangenorganisaties, particulieren, scholen, ondernemers, burgerinitiatieven en professionals.
Als iemand Haren noemt is armoede niet het eerste waaraan men denkt. Een ondernemer, lid van ondernemend Haren, zei: “In Haren bestaat armoede maar soms achter een andere voordeur.” Een collega ondernemer van hem ging failliet, zijn vrouw kreeg ontslag in de zorginstelling waar zij werkte. Binnen twee maanden leefden zij met hun drie kinderen beneden de armoedegrens. Er kwam schuldsanering en beiden werken nu als vrijwilliger om de uitkering te kunnen ontvangen. Na het werk ging hij zijn gehele netwerk af om werk te vinden. Er was geen tijd voor huishouding, tuin en andere dagelijkse zaken. Zijn vrouw voerde gesprekken om het sporten van de kinderen te financieren. Het huis stond in  gedwongen verkoop zodat de schuld iets zou afnemen.
Teveel voorbeelden waar mensen door werkeloosheid, scheidingen of andere problemen in armoede terecht komen. Leven in armoede en is er dan nog een vooruitzicht? Hoe voorkom je in één van de rijkste gemeentes dat mensen moed houden, werk vinden en uit de armoede komen?
Daarom neemt dit burgerinitiatief een heel klein deel over: Het tuinonderhoud of liever nog het faciliteren van tuinonderhoud. De uitvoering ligt bij werkeloze (assistent) hoveniers die op deze wijze het vak kunnen blijven uitoefenen. Door deze werkzaamheden hebben zij een grotere kans op betaald werk.


logo
schilderij van Claartje van der Linden

Stichting Tuin Geluk voor iedereen

Om te beginnen: Wij wachten op de bevestiging van de ANBI status.

Een aantal inwoners in Haren hebben het initiatief genomen om iets te doen voor mensen die in armoede leven. Armoede in de rijke gemeente Haren. In het noorden van het land is er geen gemeente waar er zo’n groot verschil bestaat tussen arm en rijk. De onderstaande voorbeelden zullen dat duidelijk maken en op de site kunt u ook lezen wat de stichting voor deze doelgroep wil betekenen. In samenwerking met andere organisatie in en rondom Haren.
Een vrouw van 83 jaar met een dementerende partner. Nauwelijks financiële middelen, geen hulp van naasten en alleen de thuiszorg komt omdat het echtpaar volgens de lokale overheid geen recht meer heeft op huishoudelijke hulp.
Dit is één van de voorbeelden waar de menselijke waardigheid in het gedrang komt. De participatiesamenleving vraagt om burgerinitiatieven als de overheid en de vrije markt diensten niet meer kunnen leveren.
Een gezin in de schuldsanering met een kind met een beperking. Voorzieningen schieten te kort als er na 1 januari een korting is ingevoerd van het persoonsgebonden budget voor dit gezin. Het kind heeft geen vervoer en de basisvoorzieningen komen o.a. van de voedselbank. Dan moeten ook burgers te hulp schieten.
Kortom de belangrijkste doelstelling van de stichting is: Een bijdrage leveren in de armoedebestrijding in samenwerking met kerken, belangenorganisaties, particulieren, scholen, ondernemers, burgerinitiatieven en professionals.
Als iemand Haren noemt is armoede niet het eerste waaraan men denkt. Een ondernemer, lid van ondernemend Haren, zei: “In Haren bestaat armoede maar soms achter een andere voordeur.” Een collega ondernemer van hem ging failliet, zijn vrouw kreeg ontslag in de zorginstelling waar zij werkte. Binnen twee maanden leefden zij met hun drie kinderen beneden de armoedegrens. Er kwam schuldsanering en beiden werken nu als vrijwilliger om de uitkering te kunnen ontvangen. Na het werk ging hij zijn gehele netwerk af om werk te vinden. Er was geen tijd voor huishouding, tuin en andere dagelijkse zaken. Zijn vrouw voerde gesprekken om het sporten van de kinderen te financieren. Het huis stond in  gedwongen verkoop zodat de schuld iets zou afnemen.
Teveel voorbeelden waar mensen door werkeloosheid, scheidingen of andere problemen in armoede terecht komen. Leven in armoede en is er dan nog een vooruitzicht? Hoe voorkom je in één van de rijkste gemeentes dat mensen moed houden, werk vinden en uit de armoede komen?
Daarom neemt dit burgerinitiatief een heel klein deel over: Het tuinonderhoud of liever nog het faciliteren van tuinonderhoud. De uitvoering ligt bij werkeloze (assistent) hoveniers die op deze wijze het vak kunnen blijven uitoefenen. Door deze werkzaamheden hebben zij een grotere kans op betaald werk.